Beschoeiing

Natuurlijke oeverbescherming

Damwand

beschoeiing

Tot 1,5 meter boven het wateroppervlakte kunnen wij een beschoeiing plaatsen om uw oever te bescherming tegen afkalving door water.

natuurlijke oever

Een natuurvriendelijke oeverbescherming biedt unieke mogelijkheden voor de natuur in uw tuin.

damwand

Zodra het verschil tussen het wateroppervlakte en uw tuin hoger is dan 1,5 meter plaatsen wij damwand.

golfbreker

Een golfbreker kan handig zijn als uw beschoeiing het hard te verduren heeft. Bij natuurvriendelijke oevers is een golfbreker een pre.

Advies

Werken op en langs het water is de passie van GSN. Logisch want eigenaar Peter Hoogendoorn is opgegroeid in het Reeuwijkse plassen gebied. Er komt echter meer voor kijken dan alleen passie…

Kennis van de bodem, kennis van water en hoe zich dat gedraagt, kennis van het juiste materiaal en vooral kennis van wat u als klant wilt.

Wij delen onze kennis graag met u, neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.